მობინადრეებისთვის

''Beam Group'' ამაყობს, რომ დანერგა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სერვისი უძრავი ქონების ინტერესების დასაცავად, რაც გულიხმობს ხარისხის მონიტორინგს, რომელიც ხორციელდება მობინადრეებთან ურთიერთობის მენეჯერის მიერ. ის პასუხისმგებელია გაყიდვების პროცესების დასრულების შემდეგ მობინადრეებთან აწარმოოს აქტიური კომუნიკაცია და შემდგომი ეტაპები გააცნოს მობინადრეებს, გაუმარტივოს მათ სხვადასხვა დეპარტამენტებთან საჭირო კომუნიკაცია, როგორიცაა: ფინანსური, იურიდიული ან ტექნიკური დეპარტამენტი და სხვა.

მთავარი გამოწვევა მოცემულ სერვისში არის სწრაფი რეაგირება, რისთვისაც ბიმ ჯგუფი იყენებს თანამედროვე სტანდარტებით შექმნილ CRM სისტემას, რაც ამარტივებს მობინადრეების მოთხოვნების თუ საჭირო საკითხების თანმიმდევრულად, დროში სწრაფ რეაგირებას. რა თქმა უნდა, ვიაზრებთ, რომ ნებისმიერი საკითხი ჩვენი მომხმარებლისთვის საჭიროებს დაუყონებლივ რეაგირებას, თუმცა მაღალი მომართვიანობის გამო აუცილებელი ხდება დელეგირება. არსებობს რიგი საკითხები, რომლებიც უნდა მოგვარდეს მცირე დროში და საკითხები, რომელზეც ინფორმაციის მიწოდების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 48 საათს.

მობინადრეებთან ურთიერთობის მენეჯერის როლის დანერგვა სამშენებლო კომპანიებისთვის ორმაგი პასუხისმგებლობაა, ერთის მხრივ გაყიდვების პროცესი ხდება გაცილებით უფრო მარტივი მომხმარებლისთვის, მეორეს მხრივ ინფორმაციული ნაკადის დამუშავების ტემპი შესაძლოა აზარალებდეს მაღალი ხარისხის მომსახურების სტანდარტს.

მშენებლობის დასრულებამდე და მის შემდეგ, სანამ ობიექტი გადავა მერიის ბალანსზე ანუ მოხდება ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება, მობინადრეებთან ურთიერთობების სერვისი ამარტივებს შემდეგ პროცესებს:

 • საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია - უძრავი ქონების შეძენისას მყიდველსა და კომპანია ''ბიმ ჯგუფს'' შორის ფორმდება ხელშეკრულება. მას შემდეგ, რაც ბინის ღირებულების 30% დაიფარება, წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულება რეგისტრირდება საჯარო რეესტრში. აღნიშნული პროცესის მართვაში  ჩვენი იურიდიული განყოფილება და მობინადრეებთან ურთიერთობის მენეჯერი დაგეხმარებათ;
 • დაქსელვა - ბინაში მოჭიმული იატაკის დასხმამდე უნდა განხორციელდეს იატაკქვეშა და სანტექნიკის სამუშაოები. მობინადრეებთან ურთიერთობის მენეჯერი დაქსელვის დაწყების შესახებ გაცნობებთ ინფორმაციას, უზრუნველყოფს ამ პროცესის კოორდინაციას, რათა დროულად მოხდეს სამუშაოების დასრულება;
 • ბინის შიდა ტიხრები - თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, მოაწყოთ ბინის შიდა ტიხრების განლაგება თქვენი გემოვნების მიხედვით. მობინადრეებთან ურთიერთობის მენეჯერი მშენებლობის გარკვეულ ეტაპზე მობინადრეებთან იწყებს კომუნიკაციას ბინის ნახაზების შესათანხმებლად. განისაზღვრება კონკრეტული ვადები, რომლის მიხედვითაც დასტურდება სტანდარტული დაგეგმარება ან პროექტი თქვენი სურვილისამებრ იცვლება;
 • პარკინგი - მშენებლობის პროცესის დასრულების მოახლოებისას, იწყება ავტოფარეხების გაყიდვის ეტაპი. მობინადრეებთან ურთიერთობის მენეჯერი აღნიშნულ საკითხზე გაწვდით ინფორმაციას და  თქვენი სურვილის მიხედვით ინიშნება შეხვედრა პირად მრჩეველთან, რათა  შეარჩიოთ სასურველი პარკინგი და გააფორმოთ ხელშეკრულება;
 • Facebook სამეზობლო ჯგუფი - მენეჯერი თქვენთან საკომუნიკაციოდ და პროცესების გამჭირვალედ წარმართვისთვის იყენებს Facebook ჯგუფს, სადაც ყველა მობინადრე გაერთიანებულია, რათა პოსტის განთავსების გზით გაეცნოთ ინფორმაციას სწრაფად(მშენებლობის, დაქსელვისა და ტიხრების პროცესები).
 • SMS სისტემა - ჩვენ დავნერგეთ ავტომატიზირებული სისტემა, რომელიც გიგზავნით შემახსენებელ შეტყობინებას ნასყიდობის ხელშეკრულების მიხედვით ყოველთვიური გადასახადის შესახებ, რაც უზრუნველყოფს, რომ არ გამოგრჩეთ გადახდის გრაფიკი და შესაბამისად არ შეექმნას თქვენი ნასყიდობის ხელშეკრულებას გაუქმების საფრთხე. გარდა SMS შეტყობინებისა მობინადრეებთან ურთიერთობის მენეჯერი აქტიურ კომუნიკაციას ახორციელებს ვადაგადაცილებების შემთხვევაში მობინადრეებთან.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა

მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ცხოვრობს ან აპირებს, რომ იცხოვროს მრავალბინიან სახლში, სწორედ ამიტომ საჭიროა შეიქმნას ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა, სადაც ინფორმაციის ფლობა ამხანაგობის წევრებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ასევე, კორპუსში აუცილებელია გარკვეული ორგანიზებული სახე ჰქონდეს მაცხოვრებლების ურთიერთობას. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტი საქართველოში 2007 წელს ჩაეშვა სამართლებრივ ჩარჩოებში, როდესაც სამოქალაქო კოდექსში 25 ნორმიდან 23 გაუქმდა და მიღებული იქნა „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შესახებ“ კანონი. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა არის კორპუსის საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობა. საერთო ქონებით სარგებლობის უფლება კი ამხანაგობის ყველა წევრს აქვს.

ამხანაგობასთან დაკავშირებული საკითხების და პრობლემების მოსაგვარებლად, მოწვეული უნდა იქნას კრება, სადაც მობინადრეების ხმათა უმრავლესობით ხდება თავმჯდომარის არჩევა.  სწორედ კორპუსის თავმჯდომარემ უნდა გადმოიბაროს დეველოპერული კომპანიის მიერ შესრულებული ჩაბარების პირობებში მითითებული სამუშაოები (მოპირკეთებული გარე ფასადი, კეთილმოწყობილი ეზო, გამართულად მომუშავე ლიფტი, მოწესრიგებული სადარბაზო, გარე განათება, მოწყობილი ავტოფარეხი, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები, საგარანტიო დოკუმენტაციის გადმობარება და სხვა ტექნიკური აღჭურვილობა).

მომავალ მოიჯარეებსა და უძრავი ქონების ინვესტორებს ესმით ფასადისა და ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლისა და შენახვის მნიშვნელობა. მოვლის უზრუნველყოფა არა მხოლოდ ინარჩუნებს ქონების ღირებულებას, არამედ აძლიერებს მას დროთა განმავლობაში. სწორედ ამიტომ იქმნება ბინის მესაკუთრეთა კოოპერატივები, რათა ზედამხედველობა გაუწიონ საჭირო მოვლას და შეინარჩუნონ ინვესტიციის გრძელვადიანი ღირებულება. მოვლა გადამწყვეტია ქონების ღირებულების დასაცავად და გაზრდისთვის, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თქვენი უძრავი ქონების ინვესტიცია რჩება სწორი და მომგებიანი არჩევანი.

თავმჯდომარის მიერ გადმობარებულ საერთო ქონებას მოვლა სჭირდება:

 • ტერიტორიის უსაფრთხოება - უსაფრთხოების კამერების დამონტაჟება, დაცვის თანამშრომლის აყვანა ან დაცვის სამსახურის დაქირავება;
 • გამწვანება - საცხოვრებელი კომპლექსის ეზოში დარგული ხე-მცენარეების მოვლა;
 • ავტოფარეხის მოვლა - დასუფთავება; 
 • ლიფტი - სერვისს კომპანის დაქირავება, რომლის მოვალეობაც არის დაზიანების შემთხვევაში შეკეთება და სხვა საპროფილაქტიკო სამუშაოების ჩატარება, ასევე დომოფონი და ჩიპების საკითხიც;
 • წყლის ტუმბო - ჩაბარება და მოვლა;
 • გარე განათება - ჩაბარება და მოვლა;
 • საერთო სივრცის კომუნალური გადასახადები - სადარბაზოს, ავტოფარეხის და ეზოს განათება;
 • კომერციული ფართის მეპატრონეებთან ურთიერთობა;
 • მობინადრეების ყოველდღიური საჭიროებების და გამოწვევების მართვა;
 • თანხის დაგროვებითი სისტემების არსებობის შემთხვევაში, თავმჯდომარეობის საბანკო ანგარიშზე შემოსული ფინანსების გამჭირვალეობა და მართვა.

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი პუნქტის სრულფასოვანი და თანმიმდევრული მართვა უზრუნველყოფს საცხოვრებელი კომპლექსის ღირებულების ზრდას და მის განვითარებას - იცხოვროთ სუფთა, უსაფრთხო და კომფორტულ გარემოში. სწორედ ბინათმესაკუთრეებს შეუძლიათ ეფექტურად გადაწყვიტონ ამ საერთო სარგებლობის ქონების მოვლა-პატრონობასთან და განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხები.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონების შემადგენელი მიწის ნაკვეთი და ის შენობა-ნაგებობები, დანადგარები, საინჟინრო ქსელები, მოწყობილობები, რომლებიც არ არის ინდივიდუალური საკუთრება, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონებას (საერთო საკუთრებას) წარმოადგენს.

ამხანაგობის ჩამოყალიბება და თავმჯდომარის არჩევა: 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საქმიანობას უძღვება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თავმჯდომარე. თავმჯდომარეს შეუძლია კორპუსში დანიშნოს წარმომადგენელი, რომლის ფუნქციებიც განისაზღვრება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წესდებით.

ეფექტიანი გადაწყვეტილების მიღების აუცილებლობიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია თითოეულ სადარბაზოს ჰყავდეს ერთი წარმომადგენელი, ხოლო ამ წარმომადგენლობიდან, როგორც ამხანაგობის სხვა წევრებიდან შეიძლება შეირჩეს ერთი თავმჯდომარე.

თავმჯდომარის ფუნქციები:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საქმიანობას უძღვება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თავმჯდომარე, ის შესაძლოა არჩეული იყოს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებიდან ან იყოს მოწვეული მმართველი. 

თავმჯდომარის მოვალეობებში შედის: 

 • მოიწვიოს და წარუძღვეს ამხანაგობის წევრთა კრებას; 
 • ამხანაგობის წევრთა კრებასთან შეთანხმებით მიიღოს აუცილებელი ზომები საერთო ქონების სათანადო მოვლა-პატრონობის და განვითარების უზრუნველსაყოფად; 
 • ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა კრებასთან შეთანხმებით უზრუნველყოს ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონების გასხვისება, გაქირავება, იჯარით გაცემა, დაგირავება;
 • ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა კრებასთან შეთანხმებით განსაზღვროს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხარჯები მიმდინარე სამეურნეო წლისათვის;
 • უზრუნველყოს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონების მოვლა- პატრონებისთვის და განვითარებისათვის შესაბამისი სერვისს კომპანიის ან ფიზიკური პირების დაქირავება და მათთან ხელშეკრულებებისდადება; 
 • უზრუნველყოს ბინად მესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონების სამშენებლო, ტექნიკური, ხანძარსაწინააღმდეგო, სანიტარული და სხვა წესებისა და ნორმების დაცვა;
 • დაიცვას ბინათმესაკუთრეთა მოთხოვნები.

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიება სრულდება მხოლოდ ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე. თავმჯდომარეს შეუძლია აიღოს სხვა ვალდებულებებიც - მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ისინი წინასწარ იქნება გაწერილი ამხანაგობის მიერ მიღებულ წესდებაში. თავმჯდომარის არყოფნისას ან მის მიერ თავისი მოვალეობის შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში, მისივე დავალებით მოვალეობას ასრულებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ერთ-ერთი წევრი.

რა უპირატესობები გააჩნია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობას: 

 • მუნიციპალურ პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა;
 • საერთო პრობლემების გადაჭრა ან/და საერთო ქონების განვითარება-გაუმჯობესება თანადაფინანსების გზით;
 • გამარტივებული ურთიერთობა სახელმწიფო სტრუქტურებთან და კერძო იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირებთან ურთიერთობაში;
 • ამხანაგობისა და მისი წევრების კუთვნილი ქონების საბაზრო ღირებულების შენარჩუნება და ზრდა რეგულარული მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების ჩატარების გზით;
 • ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონების მართვის და განვითარების სამართლებრივი პირობების უზრუნველყოფა;
 • კანონის შესაბამისად და ამხანაგობის წესდებით განსაზღვრული ამოცანების განსახორციელებლად გააფორმოს ქონებრივი და არაქონებრივი უფლებების ნასყიდობის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონების იჯარისა და ქირავნობის და კანონმდებლობით დადგენილი სხვა ხელშეკრულებები მესამე პირთან;
 • წესდების შექმნის შესაძლებლობა, რომელიც განსაზღვრავს ამხანაგობის წევრთა უფლება - მოვალეობებს (წესდების არ ქონის შემთხვევაში ყველა ქმედება  ხორციელდება  საქართველოს ''ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ'' კანონში გაწერილი პუნქტების შესაბამისად).

ამხანაგობის ასოციაცია დაუღალავად უწევს მონიტორინგს საერთო სივრცეების მოვლას და კეთილმოწყობას, რათა შეიქმნას კომფორტული, უსაფრთხო და აყვავებული გარემო ყველა მაცხოვრებლისთვის.