რჩევები მშენებლობაზე

რა არის „საინვესტიციო უძრავი ქონება“ ?

საინვესტიციო უძრავი ქონება არის აქტივი, რომელის შეძენის მთავარი მიზეზი შემოსავლის ან მოგების გამომუშავებაა.

რა უნდა გავითვალისწინოთ უძრავი ქონების შეძენისას?

უძრავი ქონება დღეს ინვესტირების ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმაა, რომლის ყიდვისას სწორად უნდა განვსაზღვროთ თქვენი პრიორიტეტები.