01
27 მაისი -2024

მე-11 სართული

ბაგებში დაისხა მე-11 სართულის ფილა. 

02
20 მაისი -2024

მე-10 სართულის კოლონები

მე-9 სართულის ჩათვლით დასრულდა მონოლითის სამუშაოები. მე-10 სართულზე ჩაისხა კოლონები და რიგელები, მიმდინარეობს არმირება (არმატურის დაწვნა). მე-6 სართულამდე მიმდინარეობს ბინების შიდა კედლების ბლოკის წყობის სამუშაოები.

03
25 აპრილი -2024

მონოლითის სამუშაოები

ბაგებში +18.98 ნიშნულზე დასრულდა საცხოვრებელი სართულის მონოლითის სამუშაოები და მიმდინარეობს მე-8 სართულის კოლონების არმირება (არმატურის დაწვნა).   

04
03 აპრილი -2024

მე-6 სართული

მე-5 სართულზე ჩაისხა კოლონები და რიგელები, პარალელურად მიმდინარეობს მე-6 სართულზე რკინის სამუშაოები.

05
08 მარტი -2024

მე-5 სართული

+12.58 ნიშნულზე მიმდინარეობს მე-5 სართულის კოლონების მოსამზადებელი სამუშაოები.

06
23 თებერვალი -2024

საყრდენი სვეტები

პირველიდან მე-5 სართულის ჩათვლით დასრულდა მონოლითის სამუშაო, მე-6 სართულზე მოეწყო საყრდენი სვეტები.

07
09 თებერვალი -2024

კოლონების ამოყვანა

ბაგებში სრულდება მე-2 საცხოვრებელი სართულის კოლონების ამოყვანა +6.18 ნიშნულზე.

08
26 იანვარი -2024

მე-2 საცხოვრებელი სართული

ბაგებში დაიწყო მე-2 საცხოვრებელი სართულის მშენებლობა +6.18 ნიშნულზე.

09
09 იანვარი -2024

მე-3 სართული

დასრულდა მე-3 სართულის ამოყვანა (+2,98 ნიშნული).

10
20 დეკემბერი -2023

კოლონები

მიმდინარეობს მე-3 სართულის კოლონების მოსამზადებელი სამუშაოები.

11
24 ივლისი -2023

მიწის სამუშაოები

მიმდინარეობს მიწის მოჭრის სამუშაოები.